Sociale Doelen

De Spiegel

Het Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius biedt zorg aan kinderen en jongeren met een beperking. Een tiental kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen, door de jeugdrechter geplaatst, leeft in woning De Spiegel bij Zottegem, samen met hun opvoeders. Dagelijks gaan zij naar het Centrum Sint-Gregorius waar ze de nodige ondersteuning krijgen. Onze jaarlijkse financiële steun is onontbeerlijk voor het welslagen van dit initiatief. Het Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius wordt overkoepeld door de Broeders van Liefde.

Steunpunt Groene Zorg

Bea en Abel ontvangen jongeren uit kwetsbare groepen in hun Groene Zorg initiatief, de belevingshoeve De Ezelsbrug, te Kalken.

Samen met deze jongeren verzorgen ze de dieren op hun boerderij. Ze maken fietstochten en wandelingen. Dit geeft de jongeren de kans om tot rust te komen en open te bloeien in deze groene omgeving. Elke jongere heeft zo zijn lievelingsdier: Victor is dol op Boemba de grote hond, Winne houdt van de kippen, de duiven én de ezels. De alpaca en de lama hebben hun succes bij Julie en Bjorn.

Gandalys steunt dit privé initiatief dat valt onder de koepel Steunpunt Groene Zorg omdat zij heel dicht staan bij kwetsbare jongeren en dit bolwerken met heel weinig overheidssteun.

groenezorg.be

JoyforKids

Sinds meer dan twintig jaar steunt L.C.Gandalys een project om de studies van meisjes uit arme gezinnen in India te bekostigen.

De kinderen worden door lokale verantwoordelijken, vooral kloosterzusters en priesters, goed opgevolgd.

Rapporten worden jaarlijks doorgestuurd naar JoyforKids, een organisatie uit Gent, met meer dan 50 jaar ervaring en erkend door het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking.

Twee leden van L.C. Gandalys maken deel uit van de raad van bestuur van JoyforKids.

De kinderen krijgen de kans om te studeren vanaf 6 jaar tot het einde van het middelbaar onderwijs. Jaarlijks krijgen zo tussen de 2500 en 3000 kinderen in India, dankzij hun Belgische sponsors, de kans om door studies een betere en waardige toekomst tegemoet te gaan.

Geef een arm kind een betere toekomst – Joy For Kids vzw

Woonzorgcentrum OCMW Merelbeke – Woonzorgcentrum de Refuge

Op moederdag organiseert L.C. Gandalys jaarlijks een bloemenverdeling in het woonzorgcentrum van het OCMW te Merelbeke. Alle mama’s worden die dag letterlijk in de bloemetjes gezet! Tijdens de kerstperiode ’20 werd het initiatief genomen om ook een kerstplantje uit te delen bij de bewoners van het woonzorgcentrum De Refuge aan de Coupure in Gent. Een opbeurend gebaar in de coronaperiode.

Een aanzienlijk deel van de opbrengst uit de verkoop van deze bloemen en plantjes vloeit naar SCAD (Social Change And Development), een Indische NGO die ijvert voor maatschappelijke ontwikkeling en sociale welvaart in Tamil Nadu, een zeer arme regio in het Zuiden van Indië.